Dit project is een samenwerking van:
DEFRAME, Pillar games, Meta Menkveld Ontwerp en Spatial Motion

 

“Waar licht is, is focus.” Een concept gebaseerd op de visie van de Vrijmetselarij om een ​​tijdelijke tentoonstellingsruimte te ontwikkelen in het Vrijmetselarij museum, Cultureel Maçonniek Centrum (CMC) ‘Prins Frederik’ in Den Haag. Een museum, archief en bibliotheek van de Orde van Vrijmetselaars onder het Grote Oosten van Nederland. De Vrijmetselaarsorde kwam met de vraag of we de ruimte genaamd ‘de verdieping’ aan de tuinzijde van dit monumentale pand aan de Javastraat 2B klaar wilden maken voor de eerste tijdelijke tentoonstelling. De inhoud van de eerste tentoonstelling zou gebaseerd zijn op het promotiewerk van Andréa Kroon, maar de ruimte was nog geen tentoonstellingsruimte en moest dus ook een basis worden voor volgende tijdelijke tentoonstellingen. Een dubbele opdracht, de tijdelijke tentoonstelling onder de titel ‘Avontuur in Azië’ met het oog op de toekomst omdat de ruimte dan twee keer per jaar een tijdelijke tentoonstelling krijgt met wisselende onderwerpen gelinkt aan Maçonniek.
Voor de interpretatie van deze vraag zijn we uitgegaan van een interactief boek in combinatie met een modulair showcase-systeem dat speciaal is ontwikkeld vanuit de filosofie van de vrijmetselarij. Waar het boek elk half jaar nieuwe inhoud kan presenteren in een vaste verhaallijn zonder verdere materiële kosten en de vitrines de artefacten en echtheid van de bewaard gebleven objecten kunnen tonen. Je zou de showcases kunnen zien als bewijs van de digitale verhaallijn uit het boek. Op deze manier wordt efficiënt gebruik gemaakt van de beperkte ruimte maar kan er enorm veel content worden gepresenteerd, zo was de vraag van de conservatoren van het museum.
In deze eerste line-up hebben we het proefschrift van Andrea Kroon dankbaar gebruikt als inhoud voor de eerste tentoonstelling ‘Avontuur in Azië – Vrijmetselarij als een wereldwijd sociaal netwerk sinds 1734’ waar het verhaal wordt verteld van de gevaarlijke reis die veel vrijmetselaars als een resultaat waarvan een wereldwijd netwerk is ontstaan.

Het boek is een digitale verwijzing naar de almanak. De mysterieuze sfeer die het zo statig van een lichtconcept presenteert, creëert een duidelijke sfeer van de ruimte. Maar niet alleen de sfeer is belangrijk, het geeft je de mogelijkheid om te studeren, je in de materie te verdiepen. Ze nodigt de bezoeker uit om op zoek te gaan naar meer verdieping in de inhoud en kent daarom ook 3 verhaallagen. De basis heeft twee soorten pagina’s. Om de bezoeker bij het verhaal te betrekken, zijn er animatiepagina’s met visuele informatie. Deze pagina’s worden afgewisseld met informatiepagina’s met oppervlakkige bladtekst met hoofdstukthema’s waar beeld en korte tekst te vinden is met de rode draad van informatie. Op deze teksten en afbeeldingen kan worden geklikt om vervolgens verdiepingspagina’s te openen. Concepten worden hier uitgelegd en er wordt verdieping gegeven aan onderwerpen voor diepere informatie. Of er is een visuele galerie te zien, waar meerdere afbeeldingen uit een serie worden getoond.

Modulair displaysysteem: Om binnen een beperkte hoeveelheid tijd en met beperkte kosten een tentoonstellingsruimte te creëren, waar plaats was voor veel collectie objecten om een bewijslast te creëren voor de informatie die in het interactieve boek wordt gegeven, is een modulair systeem ontwikkeld. Wisselende informatie wordt gepresenteerd in een formaat dat is bepaald door de gulden snede. Dit geeft rust in het beeld, terwijl je toch de mogelijkheid hebt om zoveel mogelijk objecten in één tentoonstelling te laten zien, en de vrijheid om de verhouding tekst, beeld en object geheel anders te doen voor de opvolgende tentoonstelling. Tekst, afbeelding en objecten kunnen via een modulair gulden snede-systeem in een esthetisch maar onzichtelijk raster worden geplaatst. De constructie van de vitrine is magnetisch en kan daarom betoverende presentatiemogelijkheden in de compositie mogelijk maken. Geheel in stijl van de Vrijmetselarij.

met content van Andrea Kroon en een geprint tentoonstellingsmagazine van Kwartier M.