Tentoonstelling Thérèse Schwartze, Haar klant was koning: Paul Tetar van Elven – toegankelijkheidsactiviteiten

Kom binnen bij het museum van Paul Tetar van Elven. Als je naar een schilderij kijkt gebeurt er veel meer dan alleen wat je ziet. Laten we samen ontdekken welke zintuigen er allemaal verscholen gaan achter de schilderkunst.

Het idee is om de tentoonstelling over Thérèse Schwartze (7 nov. 2021 – 27 feb. 2022) en het museum als geheel inclusiever te maken door de manier waarop het verhaal verteld wordt/tot uiting komt. Het museum zit in het oude woonhuis van Paul Tetar van Elven, een schilder met een vrij visuele collectie, welke ook op een andere manier tot leven zou kunnen komen. We kunnen een algemene slag maken naar meer toegankelijkheid en inclusie zodat het museum ook mensen met een zintuiglijke beperking een complete beleving kan bieden. Dit vraagt om een persoonlijk narratieve vertelling met meerdere perspectieven, zodat Paul Tetar, Thérèse Schwartze en de mogelijke volgende tentoonstellingen tot leven komen via zintuiglijke vertalingen.

Dit willen we bereiken door een persoonlijke benadering per individu. De basis is dan ook een training ‘Ongezien’ en ‘Ongehoord’ als bewustwording waar we op moeten letten als vrijwilligers en personeel. Denk hierbij ook aan een speciale rondleiding voor mensen met een visuele en/of auditieve beperking. Maar ook de tentoonstelling zelf zal meerdere zintuigen moeten prikkelen. Denk aan een hoorspel of soundscape als vertaling/interpretatie van een schilderij, het kunnen aanraken van schilders toetsen (de textuur van verschillende verfsoorten en het kwast gebruik hiervan) en het beschrijven van drie kunstwerken (zodat deze textueel of auditief aangeboden kan worden en het onderzoeken hoe je dit het beste kan beschrijven).

  • replica schilderijtje 10x10cm met een deel van een jurk uit een familieportret van ThereseSchwartz
  • Replica schilderijtje 10x10cm met een deel van een jurk uit een familieportret van Therese Schwartz.
  • Tastbare reproductie van familieportret - Therese Schwartz met werkelijke schilderij op de achtergrond.

Tastbaar maken van de schildertoets
Zes doeken met verschillende toets gebruiken en kwaststreken tastbaar voor de museumbezoeker. Technische uitleg schilderkunst maar ook ‘Wat doet zoiets met je?’

We richten ons bij deze tentoonstelling specifiek op mensen met een visuele beperking, omdat schilderkunst voor hen een erg beperkt medium is. Het werken met verschillende zintuigen maakt het museum niet alleen voor deze doelgroep maar voor iedereen

interessanter. Het zorgt voor een bijzondere gewaarwording met meer zintuiglijke indrukken die daardoor meerdere perspectieven geven. De persoonlijke benadering en het gebruik van voelen, ruiken en horen zorgt naast de al zichtbare objecten voor een inclusieve ervaring. We willen een persoonlijk verhaal gaan vertellen alsof niet alleen de bezoeker op bezoek is bij Paul Tetar van Elven, maar ook Therese Schwartze een bezoeker is. Benaderbaar en persoonlijk, om de drempel nog wat te verlagen ook voor andere minderheden. Deze tentoonstelling wordt daarom de start van het toegankelijker maken het museum in de toekomst.

Koninklijke familie portretten
Het tastbaar maken van de geportretteerde koninklijke familie, die normaal nooit echt tastbaar zijn. Een persoonlijke benadering alsof je heel dichtbij bent door middel van het combineren van het parfum van de koninklijke familie met de gedragen stoffen, te zien op het schilderij.

Een foto van de Paarse zaal waar het huwelijksportret van Mia Cuypers hangt, bekeken Leo.

“Soundscape of a painting”
Het auditief maken van een beeld, een soort hoorspel-achtige compositie om de ervaring van een schilderij te vertalen naar geluid. Een associatieve vertaling tussen zintuigen.